eurocert45x45

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 9001:2008

Η AUTOVISION-SAKAR A.E. πιστοποιήθηκε την 16η Οκτωβρίου 2007 κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 ως προς το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας το οποίο εφαρμόζει, με σκοπό την διαρκή παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών εις ό,τι αφορά τον Τεχνικό Έλεγχο των Οχημάτων.

 • Μάθετε περισσότερα

  Το Πεδίο Πιστοποίησης περιλαμβάνει :

  • την παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και μελέτης των εγκαταστάσεων του ΙΚΤΕΟ
  • την προμήθεια, εγκατάσταση, διακρίβωση και συντήρηση του ελεγκτικού εξοπλισμού για τον Τεχνικό Έλεγχο των Οχημάτων
  • την εγκατάσταση και την διαρκή επιθεώρηση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020 το οποίο παρέχεται στα ΙΚΤΕΟ του Δικτύου
  • την παροχή της ενδεδειγμένης εκπαίδευσης του ελεγκτικού προσωπικού των ΙΚΤΕΟ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ κατά I ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO/IEC 17025:2005

Το Εργαστήριο Διακριβώσεων της AUTOVISION-SAKAR A.E. διαπιστεύτηκε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005, την 20η Ιανουαρίου 2009 με σκοπό την παροχή στα ΙΚΤΕΟ του Δικτύου υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διακρίβωσης του ελεγκτικού εξοπλισμού αυτών.

 • Μάθετε περισσότερα

  Το Πεδίο Διαπίστευσης περιλαμβάνει :

  • τις μετρητικές διατάξεις ελέγχου της οριζόντιας μετατόπισης (σύγκλισης/απόκλισης) των οχημάτων.
  • τις μετρητικές διατάξεις ελέγχου των συστημάτων πέδησης των οχημάτων.
  • τις μετρητικές διατάξεις ελέγχου των αναρτήσεων των οχημάτων.
  • τις μετρητικές διατάξεις ελέγχου των προβολέων των οχημάτων ως προς την κλίση της φωτεινής δέσμης.
  • τις μετρητικές διατάξεις ελέγχου των προβολέων των οχημάτων ως προς την ένταση της φωτεινής δέσμης.
  • τους αναλυτές καυσαερίων βενζινοκίνητων οχημάτων, κλάσεως 0, Ι και ΙΙ.
  • τους αναλυτές καυσαερίων πετρελαιοκινήτων οχημάτων.
  • τις μετρητικές διατάξεις ελέγχου της πίεσης των ελαστικών των οχημάτων.
  • τον μετρητή του βάθους πέλματος των ελαστικών των οχημάτων.

  Το Εργαστήριο δεσμεύεται να παρέχει στους πελάτες του διακριβώσεις υψηλής ποιότητας και να βελτιώνει συνεχώς τον βαθμό ικανοποίησης αυτών. Για τον σκοπό αυτόν διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο τεχνικό προσωπικό το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο να διεξάγει τις διακριβώσεις, ενώ διαθέτει επίσης υπερσύγχρονες υλικοτεχνικές υποδομές.

  Στόχος του Εργαστηρίου είναι η παροχή διακριβώσεων υψηλής στάθμης, ώστε να διασφαλίζεται ο πλήρης και ορθός τεχνικός έλεγχος του οχήματος από τον ελεγκτικό εξοπλισμό, με αποτέλεσμα την διασφάλιση τόσο της οδικής ασφάλειας όσο και της προστασίας του περιβάλλοντος.

  Για περισσότερες πληροφορίες ή επικοινωνία με το Εργαστήριο διακριβώσεων:

  Εργαστήριο Διακριβώσεων AUTOVISION-SAKAR A.E.
  Ροβέρτου Γκάλλι 77 Τ.Κ. 163 46 Ηλιούπολη, Αθήνα
  Τηλ.: 210 991 4472
  Fax : 210 991 4318

Τεχνικός Έλεγχος των Οχημάτων τα οποία μεταφέρουν
οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα (Συμφωνία ADR)

H AUTOVISION-SAKAR Α.Ε. διαπιστεύτηκε από το Ε.ΣΥ.Δ. την 21η Φεβρουαρίου 2008 ως ελεγκτικός φορέας κατά ADR, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17020:2004.

 • Μάθετε περισσότερα

  Σκοπός αυτής της διαπίστευσης είναι η παροχή, εκτός των υπηρεσιών διεξαγωγής του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου των Οχημάτων, και των υπηρεσιών διεξαγωγής του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου των Οχημάτων τα οποία μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα.

  Το Πεδίο Διαπίστευσης περιλαμβάνει :

  • Σταθερές δεξαμενές (οχήματα – δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και δεξαμενές επί οχημάτων συστοιχιών μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων.
  • Οχήματα (φορτηγά, φορτηγά, ημι- ρυμουλκούμενα, ρυμουλκούμενα, ελκυστήρες) μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων

  Ο Τεχνικός Έλεγχος των Οχημάτων τα οποία μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα περιλαμβάνει τέσσερις κατηγορίες ελέγχων, τον αρχικό, τον περιοδικό, τον ενδιάμεσο και τον έκτακτο έλεγχο.Ο Αρχικός τεχνικός έλεγχος της υπερκατασκευής (βυτίο), διεξάγεται πριν την θέση σε κυκλοφορία του βυτιοφόρου οχήματος.

  • Ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος διενεργείται κάθε έξι χρόνια.
  • Ο ενδιάμεσος τεχνικός έλεγχος διεξάγεται κάθε τρία χρόνια
  • Ο έκτακτος τεχνικός έλεγχος διεξάγεται σε περιπτώσεις ατυχημάτων, επισκευών και μετατροπών του βυτίου.

Εξοπλισμός υπό πίεση
(Οδηγία 97/23/ΕΚ)

H AUTOVISION-SAKAR Α.Ε. διαπιστεύτηκε από το Ε.ΣΥ.Δ. την 21η Φεβρουαρίου 2008 ως ελεγκτικός φορέας κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17020:2004.

 • Μάθετε περισσότερα

  Σκοπός αυτής της διαπίστευσης είναι η παροχή και των υπηρεσιών διεξαγωγής του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου των Εξοπλισμών υπό Πίεση., εκτός των υπηρεσιών διεξαγωγής του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου των Οχημάτων

  Το Πεδίο Διαπίστευσης περιλαμβάνει :

  • Εξέταση “ΕΚ” του Τύπου (Ενότητα Β)
  • Εξέταση “ΕΚ” του Σχεδιασμού (Ενότητα Β1)
  • Συμμόρφωση προς τον Τύπο (Ενότητα Γ1)
  • Επαλήθευση της συμμόρφωσης του Προϊόντος (Ενότητα ΣΤ)
  • Επαλήθευση “ΕΚ” ανά Μονάδα (Ενότητα Ζ)
  • Εγκριτική δοκιμασία συγκολλητών (Παράρτημα Ι, παράγραφος 3, εδάφιο 3.1.2)
  • Απαιτήσεις αξιολόγησης της καταλληλότητας των διαδικασιών συγκόλλησης μεταλλικών υλικών (Παράρτημα Ι, παράγραφος 3, εδάφιο 3.1.2)

  Ο έλεγχος του εξοπλισμού υπό πίεση διεξάγεται σύμφωνα με την Οδηγία 97/23/EC της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία τέθηκε σε ισχύ στην χώρα μας μέσω του ΦΕΚ 987/Β/27.05.1999 και κατέστη υποχρεωτική από τις 29.05.2002.

  Ως εξοπλισμός υπό πίεση εννοούνται τα δοχεία, οι σωληνώσεις καθώς και τα στοιχεία ασφάλειας και πίεσης.
  Η Οδηγία εφαρμόζεται στον σχεδιασμό, στην κατασκευή και στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης εξοπλισμού υπό πίεση και των συνιστώντων μερών αυτού, με μία μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση μεγαλύτερη των 0,5 bar.

  Η πιστοποίηση του εξοπλισμού γίνεται μέσω ενός συνδυασμό των κατωτέρω:

  • Έγκρισης του Σχεδιασμού και του Τύπου.
  • Επιθεώρησης της Κατασκευής.
  • Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας.

  Η εταιρεία AUTOVISION-SAKAR Α.Ε. είναι Κοινοποιημένος Φορέας εις την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Οδηγία 97/23/ΕΚ, με αριθμό Κοινοποίησης 1884