Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να προβείτε στην παρακάτω διαδικασία η έκδοση παραβόλων εκπροθέσμου ελέγχου μπορεί να γίνει σε όλα τα ΚΤΕΟ του Δικτύου με τη νόμιμη επιβάρυνση.

Η έκδοση e-παραβόλου πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παράβολο) της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Π.Σ. (gsis) στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/index.html.

Για την εισαγωγή στη διαδικασία έκδοσης e-παραβόλου επιλέγετε στην ενότητα υπηρεσίες προς πολίτες την υπηρεσία e-παράβολο.

1

Στο επόμενο βήμα μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ δυο διαθέσιμων επιλογών:

  • Για Πιστοποιημένους Χρήστες του Taxisnet και
  • Για μη Πιστοποιημένους Χρήστες

2

]Εάν είστε πιστοποιημένος χρήστης της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr) μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή για τους πιστοποιημένους χρήστες και να ολοκληρώσετε και την πληρωμή του e-παραβόλου.

Θα πρέπει να γνωρίζετε το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό χρήστη (password) για το Taxisnet, τα οποία και πρέπει να καταχωρήσετε:

3

Σε περίπτωση που δεν  έχετε το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό χρήστη (password) για το Taxisnet, θα προχωρήσετε τη διαδικασία ως μη πιστοποιημένος χρήστης του Taxisnet επιλέγοντας την αντίστοιχη επιλογή παραπάνω.

Στην επόμενη σελίδα επιλέγουμε Χορήγηση Παραβόλου για να προχωρήσουμε με τη διαδικασία έκδοσης του e-παραβόλου:

4

Για να ξεκινήσετε το αίτημα χορήγησης παραβόλου ενός εκπρόθεσμου οχήματος συμπληρώνετε τα στοιχεία σας ως εξής:

  1. στο πεδίο Φορέας Δημοσίου συμπληρώνετε: Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων/ Εκπρόθεσμος έλεγχ. Δημ.& Ιδ. ΚΤΕΟ

5

  1. Στο πεδίο Κατηγορία Παραβόλου επιλέγετε κατά περίπτωση ανάλογα με τον χρόνο της εκπρόθεσμης προσέλευσής σας:

6

Για την σωστή επιλογή ανατρέξτε στους παρακάτω πίνακες:

Κατηγορία Α:Επιβατικά οχήματα & φορτηγά με μεικτό βάρος έως 3,5τ.

Εκπρόθεσμος Αρχικός Έλεγχος Αρχικός Έλεγχος Αντί Επαν/χου Εκπρόθεσμος Επανέλεγχος
Κατηγορία Οχήματος Μέχρι και 30 ημερολογιακές ημέρες (50%) Πέραν των 30 ημερών έως και 6 µήνες (100%) Πέραν των 6 µηνών (200%) Μέχρι και 6 µήνες (50%) Πέραν των 6 µηνών και µέχρι 12 µηνών (100%) Πέραν των 12 µηνών (200%) Μετά τις 20 ή 30 ημέρες (100%)
Επιβατικά Ι.Χ. 16,00 € 33,00 € 65,00 € 16,00 € 33,00 € 65,00 € 4,00 €
Επιβατικά Δ.Χ. 15,00 € 31,00 € 62,00 € 15,00 € 31,00 € 62,00 € 3,00 €
Εκπαιδευτικά Ι.Χ. 15,00 € 31,00 € 62,00 € 15,00 € 31,00 € 62,00 € 3,00 €
Ασθενοφόρα 21,00 € 42,00 € 85,00 € 21,00 € 42,00 € 85,00 € 5,00 €
Νεκροφόρες 18,00 € 37,00 € 73,00 € 18,00 € 37,00 € 73,00 € 4,00 €
Μηχανοκίνητα τροχόσπιτα 21,00 € 42,00 € 85,00 € 21,00 € 42,00 € 85,00 € 5,00 €
Φορτηγά έως 3,5 t Μ.Β. 20,00 € 39,00 € 78,00 € 20,00 € 39,00 € 78,00 € 5,00 €

 

Κατηγορία Β: Βαρέα οχήματα με μεικτό βάρος άνω των 3,5τ

Εκπρόθεσμος Αρχικός Έλεγχος Αρχικός Έλεγχος Αντί Επαν/χου Εκπρόθεσμος Επανέλεγχος
Κατηγορία Οχήματος Μέχρι και 30 ημερολογιακές ημέρες (50%) Πέραν των 30 ημερών έως και 6 µήνες (100%) Πέραν των 6 µηνών (200%) Μέχρι και 6 µήνες (50%) Πέραν των 6 µηνών και µέχρι 12 µηνών (100%) Πέραν των 12 µηνών (200%) Μετά τις 20 ή 30 ημέρες (100%)
Φορτηγά άνω των 3,5 t μέχρι και  12 t Μ.Β. 28,00 € 55,00 € 111,00 € 28,00 € 55,00 € 111,00 € 7,00 €
Φορτηγά άνω των 12 t Μ.Β. 31,00 € 62,00 € 124,00 € 31,00 € 62,00 € 124,00 € 7,00 €
Λεωφορεία Μονώροφα µήκους έως 10 µέτρα 26,00 € 53,00 € 106,00 € 26,00 € 53,00 € 106,00 € 6,00 €
Λεωφορεία Μονώροφα µήκους άνω των 10 µμέτρων 30,00 € 61,00 € 122,00 € 30,00 € 61,00 € 122,00 € 7,00 €
Λεωφορεία Αρθρωτά – Διώροφα 33,00 € 65,00 € 130,00 € 33,00 € 65,00 € 130,00 € 8,00 €
Ρυµουλκούµενα –  Ηµιρυµουλκούµενα άνω των 3,5 t μέχρι και 10 t Μ.Β. 20,00 € 41,00 € 81,00 € 20,00 € 41,00 € 81,00 € 4,00 €
Ρυµουλκούµενα – Ηµιρυµουλκούµενα άνω των 10 t Μ.Β. 24,00 € 49,00 € 98,00 € 24,00 € 49,00 € 98,00 € 5,00 €
Συνδυασµοί οχηµάτων (συρµοί) µε τον ίδιο αριθµό κυκλοφορίας 35,00 € 69,00 € 138,00 € 35,00 € 69,00 € 138,00 € 8,00 €
Τουριστικά τρενάκια 30,00 € 61,00 € 122,00 € 30,00 € 61,00 € 122,00 € 7,00 €

 

 

 

Μοτό:

Εκπρόθεσμος Αρχικός Έλεγχος Αρχικός Έλεγχος Αντί Επαν/χου Εκπρόθεσμος Επανέλεγχος
Κατηγορία Οχήματος Μέχρι και 30 ημερολογιακές ημέρες (50%) Πέραν των 30 ημερών έως και 6 µήνες (100%) Πέραν των 6 µηνών (200%) Μέχρι και 6 µήνες (50%) Πέραν των 6 µηνών και µέχρι 12 µηνών (100%) Πέραν των 12 µηνών (200%) Μετά τις 20 ή 30 ημέρες (100%)
Μοτοσικλέτες 10,00 € 20,00 € 41,00 € 10,00 € 20,00 € 41,00 € 2,00 €

 

Τα τέλη εκπρόθεσμων ελέγχων καθορίζονται σύμφωνα με την Υ.Α. 8913/1089 ΦΕΚ 501 Β 5-3-2013.

 

  1. Στο πεδίο Τύπος Παραβόλου επιλέγετε κατά περίπτωση ανάλογα με το είδος οχήματος. Το ποσό του παραβόλου εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη.

7 

  1. Στη συνέχεια πληκτρολογείτε υποχρεωτικά: ΑΦΜ, ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ, Μητρώνυμο όπως εμφανίζονται στην άδεια κυκλοφορίας.

8

Προσοχή! Σε περίπτωση λανθασμένης  καταχώρησης (π.χ. ΒΑΣΙΛΗΣ αντί για ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) το πρόγραμμα της Γ.Γ.Π.Σ. δεν θα σας αφήσει να προχωρήσετε την διαδικασία.

  1. Στο πεδίο Πρόσθετα Στοιχεία (Αριθμός κυκλοφορίας/πλαισίου οχήματος) συμπληρώστε τον αριθμό της πινακίδας του οχήματός σας: 9
  2. Συμπληρώνετε επίσης και αριθμό λογαριασμού τραπέζης (IBAN):

10

O αριθμός IBAN απαιτείται στην περίπτωση που λόγω λάθους θα πρέπει να γίνει επιστροφή των χρημάτων του παραβόλου.

Αφού καταχωρηθούν τα στοιχεία σωστά, πληκτρολογείτε τον αριθμό ασφαλείας που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης και πατάμε Υποβολή  Αιτήματος.

11

Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στον πίνακα όπου γίνεται ο τελικός έλεγχος και αφού σιγουρευτούμε προχωράμε σε οριστική υποβολή αιτήματος.

12

Αφού επιβεβαιώσετε τα στοιχεία του παραβόλου, εκτυπώνετε το ηλεκτρονικό παράβολο και διενεργείτε τη πληρωμή του.

Η πληρωμή του παραβόλου πραγματοποιείται:

  • σε οποιαδήποτε τράπεζα ή στα ΕΛΤΑ με τον «κωδικό παραβόλου» (σε καταστήματα της τράπεζας ή και στα εναλλακτικά δίκτυα)
  • Με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας Ελληνικών τραπεζών μέσω της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr) (Για πιστοποιημένους χρήστες του Taxisnet).

Μην ξεχάσετε να προσκομίσετε το παράβολο κατά την επίσκεψη σας στο ΚΤΕΟ

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να προβείτε στην ανωτέρω διαδικασία η  έκδοση παραβόλων εκπροθέσμου ελέγχου μπορεί να γίνει σε όλα τα ΚΤΕΟ του Δικτύου με τη νόμιμη επιβάρυνση.